Trụ sở chính

Địa chỉ: Mê Linh Plaza, Metro - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 02473009167

Thời gian làm việc: 8h00 sáng đến 21h tất cả các ngày trong tuần

Bản đồ cửa hàng