Trụ sở chính

Địa chỉ: 95 Phố Nguyên Khê - Đông Anh - Hà Nội

Điện thoại: 0911111334 - 02473009165

Thời gian làm việc: 8h00 sáng đến 21h tất cả các ngày trong tuần

Bản đồ cửa hàng